Motivatie & gedrag

Motivatie, gedrag en gezondheid zijn heel nauw met elkaar verbonden. Daarom is dit element onmisbaar binnen de vier basisbeginselen van mijn concept.Het woord motivatie komt van het Latijnse woord motio, hetgeen beweging betekent. Wat zijn de beweegredenen van een mens om iets juist wel of niet te doen? Motivatie is een innerlijk proces, toch valt motivatie van de mens af te leiden uit het waarneembaar gedrag.

motivatie foto

Emoties

Een bijzondere vorm van motivatie zijn emoties. Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom u dingen wel of niet doet.De verandering naar een gezonde levensstijl kunt u zien als een gedragsverandering; de motivatie hierbij en vooral gemotiveerd blijven is de belangrijkste succesfactor voor mensen die iets willen bereiken.Veel mensen kunnen extra motivatie gebruiken in het werken naar een specifiek doel. Ik ben er om u te motiveren en te ondersteunen in het werken naar een betere gezondheid. Ik bekijk met u samen welke specifieke doelen u wilt bereiken, vervolgens bekijken we hoe het gesteld is met uw motivatie op het gebied hiervan.