Motivatie & gedrag

Motivatie, gedrag en gezondheid zijn heel nauw met elkaar verbonden. Daarom is dit fundament onmisbaar binnen de vier basiselementen voor een gezond lichaam. Het woord motivatie komt van het Latijnse woord motio, hetgeen beweging betekent. Wat zijn de beweegredenen van een mens om iets juist wel of niet te doen? Motivatie is een innerlijk proces, toch valt motivatie van de mens af te leiden uit het waarneembaar gedrag.

motivatie foto

 

 

 

 

 

Emoties

Emoties kunnen krachtige drijfveren zijn bij de keuze waarom je dingen wel of niet doet. Emoties zijn zeer krachtige aanzetters tot actie. De verandering naar een gezonde levensstijl kun je zien als een gedragsverandering; de motivatie hierbij en vooral gemotiveerd blijven is de belangrijkste succesfactor voor mensen die iets willen bereiken. Er zijn mensen die wel wat extra motivatie kunnen gebruiken in het werken naar een specifiek doel.

Ik ben er om je te motiveren en te ondersteunen in het werken naar een betere gezondheid. Ik bespreek met je welke specifieke doelen je wilt bereiken, vervolgens bekijken we hoe het gesteld is met je motivatie op het gebied hiervan.